Цялостните хора търсят да се свържат с други цялостни хора

Цялостните хора търсят да се свържат с други цялостни хора, в отношения, които се основават на доверие, взаимно желание и свободен избор. Отношенията не се базират вече на „нуждая се от теб в живота си, за да ме допълваш и да ме правиш ценен“ Ставаш цялостен сам и взаимодействаш с някого, който също сам е цялостен и предоставя цяла нова територия за изследване.

Когато се омъжите или ожените за пламъка-близнак вътре в себе си, вие разпознавате интуитивното, Богинята, носещата живот, чувствителната част от себе си, която е силна, рационална и интелектуална. Онази част, която е силно свързана със земния план, както и онази, която е силно свързана с духовния план. Когато тези енергии във вас се слеят, ще е абсолютно необходимо да откриете някого със същите качества. Няма да си паснете с някой, който не е интегриран и цялостен.

Автоматично ще привличате цялостни хора към себе си и това ще се случва без усилие. Ще бъдете в състояние да се включвате един към друг чрез желанието и разпознаването, не заради незапълнена нужда. Ще постигнете нещо, което никога преди не сте разпознавали като възможност във връзките си от миналото, и ще създадете нова идентичност на отношенията си, нови граници, ново определение. Ще станете модели за следване сами за себе си заради този нов вид взаимоотношения. Много от вас ще открият, че институцията на брака е безсмислена. Тя няма да пасва и да приютява онова, което знаете, или начина, по който искате да живеете.

Барбара Марчиняк –  „Носителите на Зората „

Сподели с Приятели
Back to Top