Християнските добродетели в живота на младия човек

„…като положите всяко старание, привнесете към вярата си добродетел, към добродетелта знание, към знанието въздържание, към въздържанието търпение, към търпението благочестие, на благочестието братолюбие, към братолюбието любов. Защото ако тия добродетели ги има у вас и се умножават, те не ще ви оставят празни, нито безплодни в познаването Господа нашего …

Иновациите в полза на икономиката и обществото

Иновация е термин, попадащ сред така ненавижданите чуждици в българския език. Но истината е, че няма точен аналог на български. Като синоними са посочвани „нововъведение“, „новост“, „изменение“, „изобретение“, но нито една от тези думи не разкрива напълно потенциала заложен в понятието „иновация“, а са само аспекти от него. Какъвто и …

Back to Top