Иновациите в полза на икономиката и обществото

Иновация е термин, попадащ сред така ненавижданите чуждици в българския език. Но истината е, че няма точен аналог на български. Като синоними са посочвани „нововъведение“, „новост“, „изменение“, „изобретение“, но нито …