Стъклото… и огледалото…

Не разбирам.. отиваш при бедняка и той е приветлив и ти помага с каквото може… Отиваш при богатия и той никого не вижда… Нима всичко е заради парите?! 

– Погледни през прозореца… Какво виждаш? 

– Жена с дете в количка, отиваща на пазар….

– Добре, а сега погледни в огледалото… Какво виждаш?

– Че какво да видя… – само себе си!

– Точно така: прозорецът е от стъкло и огледалото е от стъкло. Трябва само да добавиш малко сребро и вече виждаш само себе си. 

Изводът? Парите изваждат истинската същност и променят хората…

Еврейска притча

Сподели с Приятели
Back to Top