Позволи на любовта да се случи

Ако можеш да позволиш на любовта да се случи, няма нужда от молитва, няма нужда от медитация, няма нужда от каквато и да било църква, от какъвто и да било храм.  Ако обичаш, можеш напълно да забравиш за Бога – защото чрез любовта Всичко ще ти се е случило: медитация, молитва, Бог, всичко ще ти се е случило.

Ако любовта се появи, кой ще ходи в храма? За какво? Ти търсиш Бога защото любовта липсва. Бог не е нищо друго освен заместител на твоята липсваща любов. Тъй като не си в блаженство, тъй като не си в мир, тъй като не си в екстаз, затова търсиш Бога – иначе кой го е грижа? Кой го е грижа? 

Ако животът ти е един танц, вече си постигнал Бога.  Любящото сърце е изпълнено с Бога.  Няма нужда от никакво търсене, от никаква молитва, от никакво ходене в храма, от никакъв свещеник.

Ошо

Сподели с Приятели
Back to Top