Научете се, бе, момчета!

Научете се, бе, момчета. Каквото прошепнеш, трябва да имаш кураж да го кажеш високо. Достойният човек говори високо и гледа право в очите.

„Вчера“, (1988г.)

Сподели с Приятели
Back to Top